Kvalitet & miljö

DSC08739

Kontorsstädning Aktiebolag

Kontorsstädning AB skall i sin verksamhet aktivt bidraga till en bättre miljö genom att tillhandahålla rätt städkvalitet på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn tas till det ekologiska kretsloppet och bästa ergonomi. Vi prioriterar vår personal för möjligheten att uppfylla våra affärs-,kvalitets- och miljömål.

I vår målsättning att skapa en långsiktig affärsrelation med ömsesidig nytta för såväl våra kunder som oss krävs motiverad, utbildad och kompetent personal.

Vår personalpolicy är baserad på våra rutinbeskrivningar avseende utbildning, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling. Vårt ledningssystem för arbetsmiljö bygger på kraven i OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1