Kvalitetspolicy

KONTORSSTÄDNING AB


Detta innebär att vi Kontorsstädning AB utför städtjänster och närliggande tjänster på ett sätt så att kunder och medarbetare ska uppleva oss som ett välorganiserat och professionellt serviceföretag.

  • Har extern och intern öppen dialog. 
  • Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar samarbetet i syfte att skapa en långsiktig relation. 
  • Arbetar med ständig förbättring och förnyelse för att uppfylla våra kunders, medarbetares och andra intressenters krav och behov. 
  • I möjligaste mån ska vi överträffa våra kunders förväntningar. 
  • Fastställer mål som styr organisationens verksamhet.