Kontorsstädning AB

Verksamt sedan 1948 inom städ och supporttjänster.

Om oss Kontakt

Affärsidé

Vår affärsidé är att vi ska vara det självklara valet för kunder som prioriterar långsiktiga relationer med kvalitets- och miljösäkrade servicetjänster till marknadsmässiga priser.

Om oss Kontakt

Våra tjänster

Allmän lokalvård

Den dagliga städningen behöver med olika frekvens kompletteras med extra insatser såsom vägg- och taktvätt, ventilrengöring, gardintvätt etc.

Läs mer

Storstädning

Den dagliga städningen behöver med olika frekvens kompletteras med extra insatser såsom vägg- och taktvätt, ventilrengöring, gardintvätt etc.

Läs mer

Golvvård

Kontinuerligt golvunderhåll underlättar daglig städning och skyddar golvet.

Läs mer

Fönsterputs

Våra fönsterputsare ombesörjer att ni alltid har rena fönster.

Läs mer

01Kvalitetspolicy

Våra servicetjänster är certifierade enligt ISO 9001:2008

Läs mer

02Arbetsmiljöpolicy

Vårt ledningssystem för arbetsmiljö bygger på kraven i OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1

Läs mer

03Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001:2004

Läs mer

04Personalpolicy

Som leverantör av städ- och städrelaterade tjänster utsätts vi för allt större krav. För att uppfylla en del av dessa är vi sedan länge certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer

05Utbildningspolicy

K-städ har upprättat och underhåller dokumenterade rutiner för att identifiera behov av utbildning och sörja för att all personal erhåller relevant utbildning. Utbildningsplaner dokumenteras och bevaras.

Läs mer

Har du några frågor?

Läs mer om oss

Kontakta oss