Planeringsarbete

Snabbt och smidigt planeringsarbete

RengöringsSystemet från Data Know How är ett professionellt verktyg för planering, distribution och kontroll över det rengöringsarbete vi utför åt dig som kund.

Vi på K-Städ projekterar alla våra uppdrag i detta system vilket skapar en exakt bild över det arbete vi utför hos dig. Det gynnar både oss som uppdragstagare och dig som kund,

Programmet ger oss möjlighet att registrera och mäta alla typer av städ- och servicearbeten, baserat på dynamiska modeller som, man vid behov, kan anpassa och utforma utifrån den egna verksamhetens krav och önskemål.

Vi vet att ett bra planeringsarbete lägger grunden för ett väl genomfört uppdrag!

 

Mobilkvittens

Mobilkvittens fungerar som en slags stämpelklocka där ni kan hantera information såsom; är städaren på plats, vad ska personalen göra på uppdraget samt övriga funktioner såsom avvikelsehantering.

GPS positionering där man klickar stämpla in/stämpla ut fungerar i vanliga mobilvyn genom enhetens webbläsare

Varför Mobilkvittens?

  • Vi fångar enkelt upp tidsavvikelser.
  • Vi höjer kvaliteten: rätt person, på rätt plats, på rätt tid som gör rätt saker.
  • Vi kan effektivt planera verksamheten och effektivsera återrapporteringen
  • Vi får möjlighet att skicka notiser vid utstämplingar så att kunder vet när något har utförts.

Kundportal

Kundportalen är ett sätt att utbyta Följande funktioner kan ni aktivera i portalen:

  • Se fakturor - kunden ser sina fakturor där fakturadatum passerats med två dagar
  • Se stämplingar - se de stämplingar som skett på kundens schematillfällen.
  • Se kommande tillfällen - Se när tillfällen, vilken tjänst och personal som är planerat.
  • Skicka in uppehåll - ett sk. kundmeddelande kan skickas från portalen vilket hamnar i vårt affärssystem  för hantering
  • Begära offert/extrajobb - likt ovan kan ett kundmeddelande om offert/extrajobb skickas in till vårt affärssystem
  • Anmäla avvikelse - kunden kan anmäla en avvikelse vilket hamnar direkt i ert avvikelseregister

Digitala Kvalitetskontroller

Med Kvalitetskontrollhanteringssystemet jobbar med ständiga förbättringar kring tjänster och tar fram snittbetyg, vad som behöver förbättras etc.  Allt hänger helt ihop

Kund/Projekt/Avtal, personal o s v – allt data på ett och samma ställe.

Vi bygger enkelt in besiktningsmallar för rumstyper och rumsdetaljer samt egna betygsskalor. Sedan öppnas kontrollerna i mobilen, surfplattan eller givetvis på datorn och fylla i betyg, ta bilder och skriva kommentarer.

Ansvarig arbetsledare mailar därefter iväg ett protokoll till kunden direkt ifrån mobilen, innehållande resultatet inkl. kommentarer/bilder etc. Vidare kan man ta ut statistik kring hur vissa objekt går, har vi brister i vissa rumstyper som måste åtgärdas etc.