Utbildningspolicy

KONTORSSTÄDNING AB


Kundernas och omvärldens krav/behov kräver att vår organisation ständigt utvecklas och förbättrar innehållet i tjänsterna.Vi skapar således en kontinuerlig utveckling avseende kompetens, metoder och organisationsstruktur.K-städ har upprättat och underhåller dokumenterade rutiner för att identifiera behov av utbildning och sörja för att all personal erhåller relevant utbildning. Utbildningsplaner dokumenteras och bevaras.

K-städ betraktar utbildning och utveckling som investeringar.  

Medarbetarsamtalet ger företaget kunskap om medarbetarnas vilja och behov av utveckling.

 

  • För varje befattning finns en fastställd kravprofil i befattningsbeskrivningen som anger vilken utbildning och erfarenhet som erfordras för befattningen i fråga.
  • En individuell utvecklingsplan upprättas för alla anställda med hänsyn tagen till angivna krav i befattningsbeskrivningen.
  • En gång per år uppdateras personalens genomgångna utbildningar.
  • Detta gäller såväl utbildningar anordnade av K-städ samt externa utbildningar.
  • Allmänna utbildningskrav och eventuella förändringar i verksamhetens utbildningsbehov beslutas vid Ledningens genomgång.