Personalpolicy

KONTORSSTÄDNING AB


Vår personal är prioriterad för att kunna uppfylla våra affärs-,kvalitets- och miljömål. I vår målsättning att skapa en långsiktig affärsrelation med ömsesidig nytta för såväl våra kunder som oss krävs motiverad, utbildad och kompetent personal.

Som leverantör av städ- och städrelaterade tjänster utsätts vi för allt större krav. För att uppfylla en del av dessa är vi sedan länge certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår personalpolicy  är baserad på våra rutinbeskrivningar avseende utbildning, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling.

För att uppfylla våra funktions- och kvalitetskrav skall vår personal ha:

  •  Engagemang och kunna ta initiativ och arbeta självständigt
  •  Förmåga att kunna se och bedöma behov av olika insatser.
  •  Servicekänsla och känna ansvar för lokalerna och arbetsmiljön
  • Kunskaper i att hyggligt kunna  tala och förstå svenska

 

För att uppnå detta krävs:

  • Relevant utbildning och kompetens för respektive befattning ( SRY )
  • Rekrytering enligt uppgjord rutinbeskrivning
  • Arbetsmiljö enligt vårt arbetsmiljöprogram
  • Medarbetarsamtal
  • Städmateriel och redskap som är lämpliga ur miljö- och  funktionssynpunkt