Miljöpolicy


Kontorsstädning AB skall i sin verksamhet aktivt bidraga till en bättre miljö genom att tillhandahålla rätt städkvalitet på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn tas till det ekologiska kretsloppet.

Detta innebär att vi:

  • Minimerar miljöpåverkan från våra städtjänster genom att minska användandet av naturresurser.
  • Övervakar att gällande miljölagstiftning efterlevs.
  • Främjar en helhetssyn för vårt miljöarbete där våra insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
  • Uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter till ett aktivt miljöarbete.
  • Beaktar våra kunders miljöpolicy.
  • Miljöaspekterna beaktas vid inköp av varor och tjänster.
  • Redovisar årligen våra övergripande och detaljerade miljömål.
  • Arbetar för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.
  • Skapar en hög miljömedvetenhet och få samtliga anställda att inse sin betydelse för att minska vår miljöpåverkan.
  • Tillhandahåller policyn för allmänheten