Kvalitetspolicy

KONTORSSTÄDNING AB

Benämning

Kvalitetspolicy

Identitet

GE-005

Utgåva

4

Sida (sidantal)

1(1)

Utfärdare

Bengt Jödahl

Godkänt av

Bengt Jödahl

Datum

2016-03-02

Kontorsstädning AB utför städtjänster och närliggande tjänster på ett sätt så att kunder och medarbetare ska uppleva oss som ett välorganiserat och professionellt serviceföretag.

Detta innebär att vi

  • Har extern och intern öppen dialog. 
  • Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar samarbetet i syfte att skapa en långsiktig relation. 
  • Arbetar med ständig förbättring och förnyelse för att uppfylla våra kunders, medarbetares och andra intressenters krav och behov. 
  • I möjligaste mån ska vi överträffa våra kunders förväntningar. 
  • Fastställer mål som styr organisationens verksamhet.